Upplevelser av en PBS

"A Personal Breakthrough Session is an act of love towards your self-respect and dignity. Anders leads you with caring empathy through good and bad moments in your life, helping you to shed their burden once and for all. He inspires immediate confidence maintaining a good balance of involvement when supporting and leading you through your journey. Anders is not only inducing trance and hypnosis, he IS hypnosis himself.

The Personal Breakthrough Session is not only about what happens during the session but about every step you take after leaving the room with Anders.
The transformation continues to grow on you from deep within. A tingling sensation of happiness knocking on your door. I strongly recommend a session together with Anders, that will transform and free you from what you previously thought would be an impossibly long journey!"

Johanna Maryssael
Managing Director
Dragonfly Consulting AB

Frågor om "Inre Karta" (fritt efter Tad James)

För att kunna utnyttja PBS-tiden på bästa sätt passa på att fylla i frågeformuläret nedanför. Det underlättar mitt förberedelsearbete och gör att vi kan använda sessiontiden till själva processen. Ge också förslag på lämplig dag (jag avsätter fredagar kl. 09.00-14.00 för PBS).

Vad är ditt problem? Skriv utförligt:

Hur vet du att du har det här problemet?:

Hur länge har du haft det här problemet? Fanns det när du inte hade det? Vad har du gjort åt saken?:

Vad hände den första gången du hade det här problemet? Vilka känslor var närvarande?:

Vad har det sedan varit för incidenter? Vilka känslor var närvarande?:

Samtliga dessa incidenter och händelser, vad är det för relation mellan händelsen och din nuvarande situation?:

Berätta om dina föräldrar, syskon etc. Vad är det för kopplingar mellan exv. din far och den nuvarande situationen?:

Berätta om din barndom i relation till det här problemet:

Finns det ett syfte med att du har det här problemet? Fråga ditt undermedvetna:

När valde du att skapa den här situationen? Varför? Fråga ditt undermedvetna:

Är det någonting ditt undermedvetna vill att du ska få vetskap om... eller är det någonting som du inte får veta, som, ifall du fick det, skulle tillåta att problemet försvann?:

Är det Ok för ditt undermedvetna att stödja oss i att ta bort det här problemet under din PBS, och tillåta dig att ha en obestridlig upplevelse av att problemet försvunnit, när vår session är avslutad och komplett?:

Namn
Lämpligt datum för min PBS
Gatuadress
Tfn: (både hem och mobil)
Postadress
E-postHar du Hotmail, Yahoo Mail el. liknande fungerar inte formuläret. Då kan du istället ladda hem ett Word-dokument med frågorna via länken här och sedan skicka den ifylld
som en bilaga till adressen:

anders.wallin@innerpower.se