Unleashing Potentials

Datum:

Fredag 22 juli - Söndag 24 juli 2022

Tider:

Fredag kl 18.30 - 21.30
Lördag kl 09.15 - 21.15

Söndag kl 09.15 - 21.15Plats:
Kursen hålles på
Coachhuset, Luntmakargatan 52, Stockholm

Kostnad:
6000 kr (moms tillkommer för företag)
Skriftlig dokumentation ingår samt ekologisk frukt och fika.

Anmäl dig redan nu för att säkra din plats här >>

OBS: begränsat antal deltagare (12 personer)!

Du kan dela upp kurskostnaden räntefritt på 12 eller 24 månader via KLARNA.

Kursledare:Patrik Fordell

Neuro-Semantics NLP Trainer samt Meta-coach
Anders Wallin

Neuro-Semantics NLP Trainer, Hypnosterapeut,
Time Line Master Practitioner

 

Få tillgång till din fulla potential med Neurosemantik - Unleashing Potentials

Inom dig finns en drivkraft för själv-förverkligande!

Själv-förverkligande handlar om att utvecklas till ditt bästa jag, att du får tillgång till mer av dig själv genom att frigöra dig från gamla idéer och känslor som begränsar dig och håller dig tillbaka.

Under den här intensiva helgen inbjuder jag dig att lägga märke till en av dina potentialer som du vill frigöra. Du kommer sedan att fylla din potential med mening så att den är meningsfull och viktig för dig. Du frigör dig från begränsande och skadliga övertygelser som håller dig tillbaka, och på så sätt förverkligar du din potential på riktigt.

Varför gå Unleashing Potentials?

Under hela helgen arbetar du med EN potential som du vill fylla med mening, ta bort koppel som håller dig tillbaka och stoppar dig, och få tillgång till flow-fokus i den potentialen när den är tillgänglig för dig fullt ut. När du fokuserar på ett område, en färdighet, en egenskap denna helg blir förändringen och utveckling mycket kraftfull och integrerad.


  • Du lär dig mer om hur du skapar betydelser om dig själv, dina förmågor, andra, världen och vi utforskar detta under Dag 1 i ”Konstruktionen” – The Construct.
  • Du får uppleva hur du är en betydelse-skapare och får träning i att kvalitetskontrollera dina betydelser. Du lär dig också att berika betydelser du redan har så att de blir starkare och mer användbara.
  • Vi arbetar även med kognitiva förvrängningar – tankemönster som lägger krokben för oss och vi arbetar med att lösa upp och rensa bland dessa störningsmoment.

  • Vi går igenom Maslows behovs-hierarki och utforskar hur betydelser känns i kroppen.
  • Vi bygger upp en metaforisk smältdegel – the Crucible – en process där du möter dig själv och din potential med sanning, acceptans, själv-värde mm. Denna process är djupt transformativ och du har sedan med dig den hem och frågan är: Hur mycket mer kan du frigöra inom dig för att bli ditt bästa jag?
  • En stor del av dagen 2 är vikt till arbetet med the Crucible. En fantastisk coachingprocess som är enkel i sin komplexitet och djup.

Dag 2 handlar om mycket om ZONEN:

  • Här frigör vi din förmåga att gå in i flow, geni-tillståndet.
  • Vi arbetar med att frigöra potentialer och att förverkliga ditt sanna jag, din autenticitet.
  • Du lär dig Meaning Performance-modellen och hur du minskar gapet mellan hur betydelsefullt något är och vad du gör för att förverkliga det.
  • Vi avslutar dagen med en super-laddning av din attityd!.

Vem är du när du frigjort din potential, vad kan du göra mer eller annorlunda, och vad blir effekten av det på ditt liv? Är du redo att frigöra mer av dig själv under en helg?