Unleashing Leadership

Tid:
Fredagen den 23 maj - söndagen den 25 maj 2014
kl 9.00 - 18.30


Plats:
Kursen hålles på
INNER POWER CENTRE
Ängsgatan 16 i centrala Järna
(7 minuters promenad från pendeltågstationen)

Kostnad:
6000 kr (moms tillkommer för företag)
Skriftlig dokumentation ingår samt ekologisk lunch och fika.

Anmäl dig redan nu för att säkra din plats här >>
eller på 070-755 4125

OBS: begränsat antal deltagare (12 personer)!

Du kan dela upp kurskostnaden räntefritt på 12 eller 24 månader via Human Konto.

Kursledare:Patrik Fordell

Neuro-Semantics NLP Trainer, Master Trainer Candidate samt Meta-coach 

Unleashing Leadership – 23/5 – 25/5Unleashing Leadership – 
Det Själv-Förverkligande Ledarskapet

Vi behöver bra ledare! Vi behöver ledare som bryr sig om människor, som leder det högsta och bästa i människor, och som är upplysta nog för att vara effektiva i att handskas med riktiga levande människor. Ledare som kan frikoppla det högsta och bästa i människor för att anpassa sig till de förändringar som krävs för att vara effektiva och produktiva.
* Är du den sortens ledare?
* Skulle du vilja vara det?

Psykologiskt informerade Ledare. Vi behöver ledare som är upplysta om människans natur – ledare som förstår människor – deras behov och drivkrafter, deras kognitiva funktioner, deras utvecklingsdrifter, och deras högsta själv-förverkligande drivkrafter. Vi behöver ledare som är upplysta om mänskliga relationer, emotionell intelligens, system, förändring, coaching metoder, och personlig utveckling.

Själv-Förverkligande Ledare: Då, som en upplyst ledare, kan vi utveckla en helt ny slags ledare – själv-förverkligande ledare. Vi behöver män och kvinnor som själva är växande, kreativa, omtänksamma, engagerade, effektiva, och passionerade om en meningsfull vision. Tiden för den auktoritära ge order-och-kontrollera ledaren är över. Den är över, men 95% av företagen beter sig på det sättet! Vi behöver ledare idag som kan bygga organisationer (grupper, företag, samhällen mm) som passar med det högsta i människans natur för att locka fram det bästa i människor.

Träningens fokus: När du stiger upp till den här högre nivån av upplyst eller själv-förverkligande ledarskap är fokuset på:
* att identifiera själv-förverkligande och vad det innebär att vara en själv-förverkligande ledare.
* Coaching för att frikoppla din potential som ledare, för att utveckla kärnkompetenserna för din sort och nivå av ledarskap.
* Coacha dig på Betydelse och Prestations-axlarna så att du skapar synergi mellan dina högsta betydelser och dina bästa prestationer och rör dig till den Själv-Förverkligande Kvadranten (hög mening + hög prestation som leder till Flow).
* Specificera mekanismerna i Förändrings-Ledarskap – processerna genom vilka ledare faktiskt kan leda sinnen och hjärtan i människor i föränderliga företag och kulturer.

För att uppnå de målen, introducerar och använder den här träningen två primära modeller:
* Matrix-modellen
* De Själv-Förverkligande Kvadranterna (som uppgörs av Betydelse och Prestations-axlarna)

Träningens Struktur och Mål:
1) Identifiera paradigmskiftet som leder till Själv-Förverkligande Ledare.
2) Identifiera din ledarskapsdomän: din nivå, dimension, och sorts ledarskap.
3) Bygga och finjustera Matrix-modellen för ditt Ledarskap.
4) Locka fram betydelser för att frikoppla dolda potentialer när du designar din bästa LedarskapsMatris.

Ledarskap är förmågan att påverka människor för att frikoppla deras inte krafter och potentialer som bidrar till en delad vision.